Poznámky

Pôvodný email:

Dobrý deň.<br/>
Ďakujeme Vám za rezerváciu miest na <a href=“http://greckyples.sk“ style=“color:black;“>Greckokatolíckom plese</a>.<br/>
Nasledujúci email obsahuje informácie potrebné pre úspešné<br/>
dokončenie rezervácie pre: <b><scheme_name></b>.<br/>
<br/>

<h3 style=“color:#6807D6″>Dokončenie rezervácie</h3>

<font style=“color:#297DBB“>
Prosím, v priebehu <b>24 hodín</b>, uhraďte sumu <b><total_price>€</b><br/>
na plesový účet číslo: <b>SK5383605207004204017435</b><br/>
Použite variabilný symbol: <b><code></b><br/>
A správu pre prijímateľa: <b>PLES <first_name> <last_name>, <phone></b>
</font><br/>
<br/>

<h3 style=“color:#6807D6″>Potrebné informácie pre vstup</h3>

<font style=“color:#297DBB“>Po úhrade objednávky potrebujete pre vstup na ples:<br/>
– číslo stola: <b><scheme_name></b><br/>
– a doklad totožnosti, alebo kód objednávky: <b><code></b>.</font><br/>
<br/>

<h3 style=“color:#6807D6″>Informácie z objednávky</h3>

Pri objednávke ste zadali nasledujúce informácie<br/>
Meno a priezvisko: <first_name> <last_name><br/>
Email: <email><br/>
Telefón: <phone><br/>
Poznámky: <notes><br/>
Umiestnenie: <scheme_name><br/>
Kódy vybraných miest a jednotková cena:<br/>
<places><br/>
Dátum a čas objednávky: <date><br/>
<br/>

<h3 style=“color:#6807D6″>Ďalšie informácie</h3>

Prosím uveďte variabilný symbol aj správu pre prijímateľa. <b>Variabilný symbol</b> sa použije na spárovanie Vašej platby a uvedená <b>poznámka</b> je dôležitá ak sa vyskytne chyba pri vypĺňaní variabilného symbolu, alebo chyba systému. Za vyplnenie Vám vopred ďakujeme.<br/>
<br/>
Ak Vašu platbu nezaevidujeme <b>do troch dní</b> (preto je dôležité zadať prevod do 24 hodín), budeme musieť Vašu objednávku zrušiť. Akonáhle z banky získame informáciu o úhrade objednávky, <b>potvrdíme vašu rezerváciu vstupeniek na ples ešte emailom</b>. Prosím, kontaktujte nás, ak by ste od nás, do 7 dní od vykonania prevodu, nedostali žiaden potvrdzujúci email o úhrade objednávky.<br/>
<br/>
Zároveň <b>Vás chceme poprosiť</b>, aby ste nás v prípade akýchkoľvek otázok, zmien v objednávke, alebo nečakaných situácií týkajúcich sa účasti, <a href=“http://greckyples.lubomichalko.com/kontakt/“>čo najskôr kontaktovali</a> na telefónnom čísle 0915 042 761 alebo emailom na adrese <a href=“mailto:greckyples@gmail.com“>greckyples@gmail.com</a>.<br/>
<br/><br/>

S pozdravom a prianím krásneho dňa<br/>
<br/>

<i>Tím gréckokatolíckeho plesu<br/>
<a href=“http://greckyples.sk“>greckyples.sk</a></i><br/>
<br/><br/>

<p style=“color:#888″><small>
Číslo plesového účtu v starom formáte: <b>520700 – 4204017435/8360</b><br/>
SWIFT kód banky: <b>BREXSKBXXXX</b><br/>
</small></p>
<br/>