Program plesu

Vážení návštevníci, nižšie nájdete priebežné informácie o pripravovanom programe a harmonograme plesu.

16:30 – otvorenie šatne
17:00 – svätá liturgia v kaplnke UPeCe
18:15 – začiatok programu, úvodné scénické zobrazenie témy plesu
04:00 – záver plesu

Naďalej pracujeme na tvorbe programu. Veľmi uvítame Váš záujem na plánovaní plesu, či už priamo účasťou na programe, nápadmi, kontaktom na zaujímavých hostí, alebo darmi do tomboly. V týchto prípadoch nás, prosím, neváhajte kontaktovať.