Rezervácia – originál

Vážení hostia,
označením zeleného stola na pláne sály
si môžete zakúpiť lístok na ples elektronicky:

Rozmiestnenie stolov v sále UPC

stôl stôl stôl stôl stôl stôl

stôl

stôl stôl stôl stôl stôl stôl

stôl


Počet voľných miest pri jednotlivých stoloch:

Stôl jeden: 10
Stôl číslo dva: 14
Stôl číslo tri: 0
Stôl štyri: 2
Stôl číslo päť: 0
Stôl číslo šesť: 0
Stôl sedem: 0
Stôl deväť: 0
Stôl desať: 0
Stôl jedenásť: 0
Stôl dvanásť: 0
Stôl trinásť: 4
Stôl štrnásť: 0
Stôl pätnásť: 0

Vaša rezervácia bude platná 3 pracovné dni. Pre potvrdenie rezervácie je potrebné uskutočniť bankový prevod na účet plesu, podľa informácií ktoré Vám zašleme v maili, po zadaní objednávky. Vstupenky k ostatným stolom, alebo detské vstupenky k vstupenkám pre dospelých, je možné zakúpiť po nedeľných svätých liturgiách v chráme.