Overenie

Na tejto stránke si viete overiť Vašu účasť na Gréckokatolíckom plese.

Uveďte prosím: Meno a Priezvisko