Test

Počet voľných miest:

Stôl číslo 3: 0.

Stôl číslo 4: 2.

Počet voľných miest: 0

„reserved_paid“ ešte asi celkom nefunguje – TODO: Opraviť.
Trojka: 20

Všetkých miest pri stole číslo 4: 20

kontakt

———————————-

ADMIN

Informácia o novej objednávke

Zadaná rezervácia s kódom:
Meno a priezvisko hosťa:
Počet miest:
Umiestnenie:


Dátum objednávky:
Variabilný symbol:
Celková cena:

Výpis vybraných miest:

Kontakt na zákazníka

Email:
Telefón:

Poznámky k objednávke:

Objednané na webe:

HOSŤ ÚVODNÝ

Vážený hosť.
Ďakujeme Vám za rezerváciu miest na Greckokatolíckom plese.

Postup dokončenia rezervácie


Prosím, v priebehu 24 hodín, uhraďte sumu
na účet gréckokatolíckeho plesu číslo: SK5383605207004204017435
Uveďte variabilný symbol:
A správu pre prijímateľa:

Informácie pre vstup

Po úhrade objednávky potrebujete pre vstup na ples:
– číslo stola:
– a doklad totožnosti, alebo kód objednávky: .

Objednávka

Pri objednávke ste zadali nasledujúce informácie
Meno a priezvisko:
Email:
Telefón:
Počet rezervovaných miest:
Umiestnenie:
Poznámka:
Dátum a čas objednávky:

Doplňujúce informácie

Ak Vašu platbu nezaevidujeme do 3 pracovných dní (preto je dôležité uskutočniť prevod do 24 hodín), budeme musieť Vašu objednávku zrušiť. Akonáhle z banky získame informáciu o úhrade, potvrdíme vašu rezerváciu emailom. Prosím, kontaktujte nás, ak by ste od nás, do 3 pracovných dní po uskutočnení prevodu, nedostali žiaden potvrdzujúci email o úhrade.

Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste nás v prípade akýchkoľvek otázok, zmien v objednávke, alebo nečakaných situácií týkajúcich sa účasti, čo najskôr kontaktovali na telefónnom čísle 0915 042 761 alebo emailom na adrese greckyples@gmail.com.

S pozdravom a prianím krásneho dňa

Tím gréckokatolíckeho plesu
greckyples.sk


Prosím uveďte variabilný symbol aj správu pre prijímateľa. Variabilný symbol sa použije na spárovanie Vašej platby a uvedená správa pre prijímateľa je dôležitá ak sa vyskytne chyba pri vypĺňaní variabilného symbolu, alebo chyba systému.
Číslo plesového účtu v starom formáte: 520700 – 4204017435/8360
SWIFT kód banky: BREXSKBXXXX

 

VAROVANIE

Upozornenie na čakajúcu platbu

Vážený hosť.
Na základe Vašej rezervácie miest na Greckokatolíckom plese
Vás chceme upozorniť že sme doposiaľ nezaznamenali úhradu Vašej objednávky.

Sumarizácia postupu úhrady Vašej objednávky

Počet objednaných miest:
Hodnota objednávky:
Účet pre úhradu platby: SK5383605207004204017435
Variabilný symbol:
Vaša správa pre prijímateľa:

V prípade, ak ste úhradu zadali neskôr a očakávate zrealizovanie prevodu po viac ako 3 pracovných dňoch od zadania objednávky, alebo ak ste sa pri vypĺňaní prevodu pomýlili, prosíme Vás, aby ste nás čo najskôr kontaktovali na telefónnom čísle 0915 042 761, emailom na adrese greckyples@gmail.com alebo priamo odpoveďou na tento email.
V opačnom prípade bude Vaša rezervácia číslo automaticky zrušená, po uplynutí 3 pracovných dní od jej vytvorenia.

 

S pozdravom a prianím krásneho dňa

Tím gréckokatolíckeho plesu
greckyples.sk


Podrobnosti o tom, ako uskutočniť prevod, nájdete v predchádzajúcom emaili, ktorý sme Vám zaslali hneď po vytvorení objednávky. Štandardný bankový prevod je zrealizovaný nasledujúci pracovný deň. Pri úhrade, prosím, používajte variabilný symbol, ktorý Vám bol vygenerovaný, aby bolo možné platbu správne priradiť.

ZRUŠENIE

Informácia o zrušení rezervácie

Vážený záujemca,
vzhľadom na chýbajúcu platbu za Vašu objednávku vstupeniek na Greckokatolícky ples
Vám oznamujeme, že Vaša rezervácia bola zrušená.

Doplňujúce informácie

V prípade, ak ste úhradu objednávky zadali neskôr a očakávate zrealizovanie prevodu po tejto informácii o zrušení, alebo ste sa pri úhrade pomýlili, prosíme Vás, aby ste nás čo najskôr kontaktovali na telefónnom čísle 0915 042 761, emailom na adrese greckyples@gmail.com alebo priamo odpoveďou na tento email.

Opätovnú rezerváciu môžete uskutočniť na stránkach Greckokatolíckeho plesu.

S pozdravom a prianím krásneho dňa

Tím gréckokatolíckeho plesu
greckyples.sk

POTVRDENIE

Potvrdenie rezervácie

Vážený hosť.
Radi by sme Vám oznámili prijatie platby za Vašu objednávku.
Tešíme sa na Vašu účasť na Greckokatolíckom plese.

Vaša rezervácia je potvrdená pre:
Počet rezervovaných miest:
K vstupu do sály budete potrebovať, uvedené číslo stola
a doklad totožnosti, alebo kód objednávky .

Informácie o plese

Miesto a termín začiatku Gréckokatolíckeho plesu 2016 nájdete na našich stránkach. V prípade, ak by z Vašej strany nastala akákoľvek zmena, alebo by ste potrebovali podrobnejšie informácie, prosím, neváhajte nás kontaktovať na telefónnom čísle 0915 042 761, emailom na adrese greckyples@gmail.com alebo priamo odpoveďou na tento email.

S pozdravom a prianím krásneho dňa

Tím gréckokatolíckeho plesu
greckyples.sk